top of page
  • touchwoodd33

馃尀 驻专讙讜诇讛 诪注抓 诇诪专驻住转 - 讛砖讚专讜讙 砖诪砖讚专讙 讗转 讛讞讜讜讬讛! 鈽锔

诪专驻住转 讗讜 讙讬谞讛 讛讬讗 诪拽讜诐 诪讜砖诇诐 诇讬讛谞讜转 诪讞讜驻砖讬讜转 讜诪谞讜祝, 讗讬讱 讗驻砖专 诇砖讚专讙 讗讜转讛 注讜讚 讬讜转专? 驻专讙讜诇讛 诪注抓 讛讬讗 讛转砖讜讘讛! 馃グ驻专讙讜诇讛 转诇讜讬讛 诪注抓TOUCH WOOD
驻专讙讜诇讛 转诇讜讬讛 诪注抓TOUCH WOOD

1. 爪诇 谞注讬诐: 驻专讙讜诇讛 讗讬讻讜转讬转 诪注抓 讬讻讜诇讛 诇住驻拽 爪诇 诪讛砖诪砖 讛讞诪讛, 诪讗驻砖专转 诇谞讜 诇讘讞讜专 讛讗诐 诇讬讛谞讜转 诪讛砖诪砖 讗讜 诇讬爪讜专 驻讬谞转 爪诇 谞注讬诪讛.

2. 住讟讬讬诇 讜讗诇讙谞讟讬讜转: 驻专讙讜诇讛 诪注抓 诪讜住讬驻讛 诇诪专驻住转 谞讜讻讞讜转 讗诇讙谞讟讬转 讜诪专砖讬诪讛. 讛住讟讬讬诇 讜讛讞讜诐 讛讟讘注讬 砖诇 讛注抓 诪砖转诇讘 讘爪讜专讛 诪讜砖诇诪转 讘讻诇 住讘讬讘讛.

3. 诪专讞讘 诇爪诪讞讬讛: 驻专讙讜诇讛 诪注抓 讗讜 转讜住驻转 讗讚谞讬讜转 注抓 讬讻讜诇讬诐 诇住驻拽 诪专讞讘 诇爪诪讞讬讛 讬驻讛驻讬讬讛. 转讜住驻转 爪诪讞讬讬讛 诇驻专讙讜诇讛 讬讜爪专转 驻讬谞讛 专注谞谞讛 讜讟讘注讬转.

4. 驻讬谞转 讬砖讬讘讛 谞注讬诪讛: 诇讬砖讬讘讛 诪转讞转 诇驻专讙讜诇讛 讞讜讜讬讛 诪讬讜讞讚转. 讛讬讻讜诇转 诇讬讛谞讜转 诪驻讬谞转 驻谞讗讬 讘讗讜讜讬专 讛驻转讜讞, 讙诐 讘讬诪讬 讛讞讜诐 讜讙诐 讘讬诪讬诐 讙砖讜诪讬诐.

5. 砖讚专讜讙 诇谞讻住: 讛讜住驻转 驻专讙讜诇讛 诪注抓 诪砖讚专讙转 讗转 讛谞讻住 讘讗讜驻谉 诪砖诪注讜转讬, 注诐 注讬爪讜讘 讗讬讻讜转讬 讜诪专砖讬诐.


驻专讙讜诇讛 诇讘谞讛 诪注抓TOUCH WOOD
驻专讙讜诇讛 诇讘谞讛 诪注抓TOUCH WOOD

讗诇 转讞诪讬爪讜 讛讝讚诪谞讜转 诇砖讚专讙 讗转 讛诪专驻住转 讗讜 讗转 讛讙讬谞讛 砖诇讻诐 注诐 驻专讙讜诇讛 诪注抓. 讗讬讻讜转, 住讟讬讬诇 讜谞讜讞讜转 讘诪拽讜诐 讗讞讚!

爪专讜 拽砖专 注讜讚 讛讬讜诐 诇拽讘诇转 讛爪注转 诪讞讬专 讞讬谞诐.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page