top of page

בריכות שחיה

TOUCH WOOD נותנת שירותי תכנון הקמה וביצוע דקים וחיפויים מעץ לבריכות שחיה ביתיות.

דק עץ לבריכה ניתן לבצע ממספר סוגי דקים המתאמים לסביבה רטובה כגון במבוק איפאה ועוד.

חיפוי עץ לבריכות עיליות ניתן לבצע מאותם סוגי עץ אולם כאן יש לתת דגש ליסודות החיפוי, מפלסי החיפוי ובניית אזורי למשאבות ושאר חלקי הבריכה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל אחד משלבי הביצוע.

דק עץ לבריכה יד בנימין.jpg
דק עץ לבריכה ראש העין.jpg
חיפוי עץ לבריכה בני ציון 2.jpg
חיפוי עץ לבריכה תל מונד1.jpg
bottom of page