בריכות עיליות

 

 

בריכות מונחות על יציקת בטון מעל פני הקרקע ומחופות בלוחות דק.

 

ניתן להתקין את הבריכות בכל גובה רצוי ובכך לקבל מפלסים שונים של פני השטח והדק ומדרגות בהתאם .

לכל בריכה פתח נישה נוח לאזור המכונות והתפעול של הבריכה .

 

 

TOUCH WOOD -  עבודות עץ בנגיעה אישית