בריכות שקועות

 

 

הבריכות מותקנות בגובה פני הקרקע ומוקפות בדק.

חדר המכונות מותקן מתחת לדק עם גישה נוחה ואינו "גונב" שטח מעל פני האדמה. 

 

 

 

TOUCH WOOD -  עבודות עץ בנגיעה אישית